22 April 2024

Irirangi Te Motu | NZ On Air and Te Māngai Pāho have announced the successful applicants for the Te Māngai Pāho / NZ On Air Co-Fund with a clear focus on Scripted productions with strong te reo and te ao Māori themes for broad audiences.

This includes the first Warner Brothers Discovery primetime drama with 30% te reo Māori dialogue.

The co-fund opened in December 2023 seeking proposals for a joint total fund of up to $8m with a priority on high quality Scripted te reo Māori content.

“Research had shown us that around 70% of funding going to Māori production companies from across the screen funding agencies was going towards Non-Fiction productions,” says Amie Mills, NZ On Air Head of Funding. “This year’s co-fund was focused on redressing that imbalance and shining a light on the brilliant, scripted craft of our Māori screen storytellers.”

A total of 25 applications were submitted to the round – with four applications receiving Scripted production funding and five applications receiving funding for Scripted Development, receiving in total up to $10,160,243.

“These applications all have strong te reo and te ao Māori themes, as well as being larger scale projects with high production values and a high creative bar,” says Larry Parr, Kaihautū, Te Māngai Pāho. “They will not only connect with local audiences in a meaningful way but also further build the industry’s skills in producing high quality Scripted reo Māori content.”

The first primetime drama for Warner Bros. Discovery to have 30% te reo Māori dialogue is Tangata Pai. A scripted drama series for ThreeNow and Three, it is the story of five people in the last hour of their lives when a bomb is detonated at a Māori protest.

Inspired by true events, Rapunga the Hunt is a drama series for Māori+ and Whakaata Māori that follows an eclectic group of urban Māori who find themselves in the middle of the remote far north. Some are there by choice, others have no other options, but all are completely out of their depth.

Produced by, for and about rangatahi, Kupu X is a drama series where Kahu Smith debunks local mysteries on TikTok as a front for her investigations into her mother’s disappearance. Her research leads her to the town of Urutomo, where she meets Tomai Stone, her polar opposite and possible key to the truth. Kupu X is a multiplatform story for viewing on Whakaata Māori, TikTok and YouTube.

Dead Ahead is a scripted comedy for TVNZ+ and TVNZ 2 that received development funding in the 2023 co-fund. It follows the Wharekoa whānau as they return to Aotearoa after a decade abroad. Kiri Wharekoa inadvertently disrupts the delicate balance between the physical and spiritual realms, unleashing four kēhua into the Wharekoa household.

The five Scripted Development projects that were also funded through this co-fund received $139,910 and will see further exciting projects developed for New Zealand audiences.

Funding Decisions
(The total funding is split approx. 60/40 between Te Māngai Pāho and NZ On Air)
Note:  All funding commitments are based on the funding applications received and must be contracted within a specified timeframe. Funding is only released, in stages, as contractual commitments are met. Funds committed but not contracted within the specified timeframe are written back and distributed in future funding rounds.

SCRIPTED
Tangata Pai, 8 x 44’, Green Sugar Media for viewing on ThreeNow and Three, up to $3,990,000

Dead Ahead, 6 x 22’30”, HiMama for viewing on TVNZ+ and TVNZ 2, up to $2,893,133

Rapunga The Hunt, 6 x 26’, Cinco Cine Film Productions for viewing on Māori+ and Whakaata Māori, up to $2,185,920

Kupu X, 6 x 15’, Adrenalin Group for viewing on Whakaata Māori, TikTok and YouTube, up to $951,280

---------------------------------------------------------------------------------------------

E pāhotia ana e Irirangi Te Motu me Te Māngai Pāho ngā kaupapa Whakaari e ita nei te reo Māori me ngā kaupapa Māori, i puta i te rauna tuku pūtea ngātahi.

Kua pāhotia e Irirangi Te Motu | NZ On Air me Te Māngai Pāho ngā kaitono angitu mō te rauna tuku pūtea ngātahi a Te Māngai Pāho me NZ On Air, e arotahi nei ki ngā kaupapa Whakaari e ita nei te reo me ngā kaupapa Māori, mā ngā kaimātakitaki whānui.

I tēnei rārangi, ko tā Warner Brothers Discovery Whakaari tuatahi 30% te reo Māori ka pāhotia i te hāora paerangi.

I tuwhera te rauna tuku pūtea ngātahi i te Tīhema 2023 e pōhiri ana i ngā tono ka eke te pūtea tōpu ki te $8m, e whakamātāmuahia ana ko ngā kaupapa Whakaari reo Māori kounga.

“I kitea i tētahi rangahau, 70% o ngā tukuhanga pūtea ka tukuna ki ngā kamupene pāpāho Māori e ngā umanga tuku pūtea whakaata, ka tukuna ki ngā kaupapa Kōrero Pono,” tā Amie Mills, Tumuaki o ngā Take Pūtea, Irirangi Te Motu. “I te aro te rauna tuku pūtea ngātahi o te tau nei ki te whakautu i tērā tīkokinga, ki te whakapūahoaho hoki i te māramatanga ki te kounga o tā ō tātou kaiwaihanga Māori eke i te wāhi ki te toi whakaari.”

25 katoa ngā tono i tonoa ki te rauna – e whā i whakawhiwhia ki te pūtea waihanga kaupapa, e rima i whakawhiwhia ki te pūtea whakawhanake, nā, ka eke te tōputanga o te tukuhanga pūtea ki te $10,160,243.

“Katoa ēnei tono he ita te reo, he ita hoki ngā kaupapa Māori, e āpiti noa nei ki te wāriu nui ā-kaupapa, me tētahi pae auaha kounga,” tā Larry Parr, Kaihautū, Te Māngai Pāho. “Ka kore noa iho e pā motuhenga nei ki ngā kaimātakitaki, engari kia whakatipu hoki i ngā pūkenga o te rāngai ki te waihanga i ngā kaupapa Whakaari Māori kounga.”

Ko te Whakaari hāora paerangi tuatahi a Warner Bros. Discovery 30% te reo Māori, ko Tangata Pai. He terenga whakaari mā ThreeNow me Three, he pūrākau mō ngā tāngata e rima i tō rātou hāora tuamatangi i mua i te pahūtanga o tētahi pahū i tētahi porotēhi Māori.

He terenga kua whakaaawetia e te kōrero pono a Rapunga the Hunt, he terenga whakaari mā Māori+ me whakaata Māori e whai ana i tētahi kāhui kanorau o ngā Māori noho tāone ka tūpono ki te taiwhenua o te Tai Tokerau. Ko ētahi i kōwhiri kia tau ai ki reira, ko ētahi kāhore he kōwhiringa kē atu, engari katoa rātou kei tawhiti i te hāneaneatanga.

I waihangahia mā te rangatahi mō te rangatahi, he terenga whakaari a Kupu X i a Kahu Smith ka wetewete i ngā kaupapa porehu o tōna wā kāinga i te TikiToke, hei ārai mō āna rangahau mō te ngarohanga o tōna whaea. Nā āna rangahau, ka tae ia ki te tāone o Urutomo, i reira ka tūtakina a Tomai Stone, ko tōna tauaro, ko tōna ara hoki pea ki te pono. Ka pāhotia a Kupu X i ngā paepāho maha, i Whakaata Māori, TikiToke me TiriAta. 

He whakaari pukuhohe a Dead Ahead mā TVNZ+ me TVNZ 2, i whai pūtea whakawhanake i te rauna tuku pūtea ngātahi 2023. Ka whāia te whānau Wharekoa ka hoki mai ana ki Aotearoa i tā rātou noho ki tāwāhi mō te tekau tau. Ka tūpono rawekehia e Kiri Wharekoa te ārai o te ao wairua me te ao kikokiko, ka puta mai ai ētahi kēhua e whā ki te whare Wharekoa.

I whakawhiwhia e ngā kaupapa e rima ki te pūtea whakawhanake i tēnei rauna tuku pūtea ngātahi te $139,910, ā, ka maha ake ngā kaupapa whakahihiko ngākau ka whakawhanakehia mā ngā kaimātakitaki i Aotearoa.

Ngā Whakatau Pūtea
(Ko te wāhitanga o te tukunga pūtea kei tōna 60/40 i waenganui i a Te Māngai Pāho me Irirangi te Motu)
Kia mōhio: Ka ū te tukuhanga o ngā pūtea i runga i ngā tono i tae mai, ā, me mana te kirimana i roto i tētahi wā kua tohua. Ka tatū ana he herenga kirimana, koirā anake te wā ka puta he kete pūtea. Mō ngā pūtea e ū ana, heoi, ka kore te kirimana e mana i roto i te wā i tohua, ka whakahokia, ka tukuna ki kaupapa kē hei ngā rauna tuku pūtea e tū mai nei.

KAUPAPA WHAKAARI
Tangata Pai, 8 x 44’, nā Green Sugar Media hei mātakitaki i ThreeNow me Three, tae atu ki te $3,990,000

Dead Ahead, 6 x 22’30”, nā HiMama hei mātakitaki i TVNZ+ me TVNZ 2, tae atu ki te $2,893,133

Rapunga The Hunt, 6 x 26’, nā Cinco Cine Film Productions hei mātakitaki i Māori+ me Whakaata Māori, tae atu ki te $2,185,920

Kupu X, 6 x 15’, nā Adrenalin Group hei mātakitaki i Whakaata Māori, TikTok me YouTube, tae atu ki te $951,280